Skip to content
  • CATEGORII DE DATE

Companiile colectează și prelucrează următoarele categorii de date ( „Date” ):

a) datele personale și detaliile de contact pe care le furnizați atunci când vă creați un cont personal pe Site;

b) date legate de achizițiile efectuate prin intermediul Site-ului;

c) date de navigare privind utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului, care sunt colectate folosind cookie-uri, conform politicii noastre privind cookie-urile, disponibile la următorul link Politica cookie-urilor;

d) datele pe care le furnizați atunci când solicitați informații sau asistență, gestionarea retururilor și garanția produsului;

e) datele pe care le furnizați în timpul concursurilor, sondajelor online și/sau promoțiilor oferite prin intermediul Site-ului

Nu prelucram date referitoare la sanatatea dumneavoastra sau alte categorii speciale de date conform art. 9 din Regulamentul european de confidențialitate. Datele minorilor vor fi prelucrate în moduri și moduri descrise în paragraful 8 din această Politică de confidențialitate.

Categoriile de date menționate mai sus vor fi prelucrate numai în măsura în care este necesar scopurilor descrise la paragraful 4.

  • PROCESAREA DATELOR

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate folosind mijloace electronice sau în formă de hârtie și vor fi protejate prin implementarea unor măsuri de securitate rezonabile pentru a proteja siguranța și confidențialitatea Datelor. În mod specific, Companiile au implementat măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura că Datele sunt protejate împotriva pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesului la Datele transmise, stocate sau prelucrate în alt mod de către Companii.

Atunci când nu mai este necesară prelucrarea Datelor în scopul pentru care au fost colectate sau la sfârșitul perioadei de păstrare (explicat în continuare în paragraful 10), Giuliano Galiano va anonimiza datele cu caracter personal și va elimina identificatorii personali.

  • SCOALILE PRELUCRĂRII

Giuliano Galiano prelucrează datele dumneavoastră în următoarele scopuri

i. pentru a vă permite să vă înregistrați pe site prin crearea unui cont personal și să desfășurați activitățile reglementate în Termenii și condițiile de vânzare ale site-ului web, inclusiv achiziții pe site, să utilizați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, inclusiv serviciile de asistență pentru clienți ( adică garanție și returnări) și pentru a vă exercita și a vă apăra drepturile împotriva utilizatorilor și a terților („Scopul contractului”);
ii. pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare („Obiective legale” );
iii. să desfășoare activități care sunt funcționale pentru transferul de sucursale, achiziții, fuziuni, diviziuni sau alte modificări și pentru a efectua astfel de operațiuni („Interes legitim în scopuri comerciale” ).
În plus, Giuliano Galiano vă prelucrează Date, cu acordul dumneavoastră anterior pentru:
a. pentru a vă trimite comunicări de marketing, prin mijloace hârtie și electronice (inclusiv e-mail, SMS, MMS, rețea socială, mesaje instantanee, aplicații mobile, banner, fax, e-mail și telefon) referitoare la mărcile, produsele și/sau serviciile sale, pentru a vă invita la evenimente și să efectueze analize și statistici de piață („Scopul de marketing” );
b.pentru a vă analiza obiceiurile, interesele și preferințele pentru a adapta mai bine comunicările de marketing menționate mai sus la nevoile dvs. specifice („Scopul de profilare” );
În plus, date referitoare la volumul de achiziții, categoria de produse, magazinul unde s-a făcut achiziția și data nașterii pot fi procesate pe baza interesului legitim al Giuliano Galiano de a oferi un serviciu mai potrivit cu nevoile persoanelor vizate, echilibrat corespunzător cu nevoile de protecție drepturile persoanelor vizate, precum și de a efectua analize statistice în mod anonim cu privire la performanța afacerii lui Giuliano Galiano („Scopul de interes de marketing legitim”).
  • TEMEA LEGALĂ PENTRU PRELUCRARE

Prelucrarea Datelor în Scopuri Contractuale este obligatorie întrucât este necesară pentru înregistrarea pe Site, pentru desfășurarea tuturor activităților legate de Condițiile Generale de Vânzare a Site-ului, pentru achiziționarea de produse online, precum și pentru a vă bucura de anumite serviciile oferite prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor în scopuri legale este obligatorie deoarece este cerută de legile aplicabile. Dacă nu doriți ca Datele dumneavoastră să fie prelucrate în aceste scopuri, nu vă veți putea înregistra pe Site și nici nu vă veți putea bucura de serviciile oferite de Companii prin intermediul Site-ului

Prelucrarea pentru interese legitime în scop comercial se realizează conform art. 24 alin. 1 d) din Codul de confidențialitate și în scopul urmăririi interesului legitim al societății și al omologilor săi de a efectua operațiuni economice indicate în acesta, iar conform art. 6 f) din Regulamentul European de Confidențialitate, echilibrat corespunzător cu interesele dumneavoastră, întrucât prelucrarea va fi limitată doar în măsura în care este necesară efectuarea unor astfel de operațiuni.
Prelucrarea în scopuri de marketing și profilare nu este obligatorie și este supusă consimțământului dumneavoastră prealabil. . Dacă decideți însă să nu vă dați consimțământul, Giuliano Galiano nu vă va putea informa despre noi produse/servicii, promoții, oferte personalizate sau să efectueze studii de piață sau să trimită alte comunicări și materiale în conformitate cu interesele dumneavoastră.
Prelucrarea în interes legitim în scopuri de marketing este funcțională pentru urmărirea unui interes legitim al Giuliano Galiano, echilibrat corespunzător cu interesele utilizatorilor și, având în vedere limitarea acestei forme de prelucrare explicată în paragraful 4.

  • COMUNICAȚII DE DATE PERSONALE

Datele furnizate de utilizatori vor fi prelucrate de către procesatorii de date și alte persoane responsabile cu prelucrarea desemnate de Giuliano Galiano așa cum se explică în această Politică de confidențialitate și nu vor fi dezvăluite în niciun caz.

Companiile încheie diferite contracte cu terți selectați, care furnizează diferite servicii, de exemplu întreținerea Site-ului, gestionarea comunicațiilor cu clienții și alte servicii. Serviciile furnizate de terți sunt: ​​găzduire, procesare comenzi, verificări antifraudă, plasarea comenzii și gestionarea retururilor, elaborarea plăților, serviciul clienți, expediere și livrare, corespondență și web marketing. Datele colectate prin intermediul Site-ului pot fi accesate de către terții menționați și numai în numele Companiilor. În orice caz, acelor furnizori de servicii nu li se permite prin lege și contact să utilizeze datele personale ale utilizatorilor în alte scopuri. Companiile pot comunica, de asemenea, Date către instituții financiare sau altor terți în legătură cu operațiunile de plată. Datele utilizatorilor nu vor fi comunicate altor terți, cu excepția cazului în care este cerut de lege, în legătură cu o revendicare în justiție sau o procedură judiciară, sau atunci când sunt necesare pentru protejarea drepturilor și intereselor Societăților.

  •  transferul de date cu caracter personal în străinătate

Datele pot fi transferate în mod liber în afara teritoriului național către alte țări europene, dar pot fi transferate și către magazinele aparținând Giuliano Galiano, care sunt situate în afara Uniunii Europene, și în special în SUA și în China Orice transfer de Date în afara Uniunii Europene, se va efectua prin luarea de măsuri rezonabile și adecvate pentru păstrarea în siguranță a Datelor, conform art. 44 din Codul de confidențialitate și articolele 45 și 46 din Regulamentul european de confidențialitate. Veți avea dreptul de a obține o copie a Datelor deținute în străinătate și de a primi informații despre locul în care sunt păstrate Datele, solicitând direct lui Giuliano Galiano, prin datele de contact prevăzute la paragraful 9 al prezentului document.

  • SUBIECȚII DE DATE SUB 18 ani

Site-ul nu se adresează direct minorilor; cu toate acestea, unele dintre serviciile oferite de Site pot fi bucurate și de subiecții sub 18 ani. În acest caz, Giuliano Galiano va colecta și prelucra Datele minorilor numai în scopurile și în modurile și modalitățile explicate în această Politică de confidențialitate, în conformitate cu cu art. 8 din Regulamentul European de Confidențialitate și cu acordul prealabil al unui părinte sau altui tutore legal, ale cărui date vor fi colectate numai în scopul obținerii unui astfel de consimțământ.

  • DREPTURILE DVS.

Veți avea întotdeauna și fără taxe suplimentare dreptul de a: (a) obține confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate Datele care vă privesc și, dacă acesta este cazul, să aveți acces la Date; (b) cunoaște originea datelor, scopurile și modul în care sunt prelucrate și logica aplicată prelucrării prin mijloace automate; (c) solicitați actualizarea, rectificarea sau, dacă sunteți interesat, integrarea Datelor; (d) să solicite ștergerea, anonimizarea sau blocarea Datelor prelucrate ilegal sau să se opună prelucrării din motive legitime; (e) se opune, total sau parțial, prelucrării în scopuri de marketing direct efectuate fie prin modalități automate, fie mai tradiționale; (f) să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragere.

În orice moment și în modul stabilit la paragraful 9 de mai sus, puteți (a) solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care (i) contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru perioada necesară pentru să verifice acuratețea acestor date cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora; (iii) deși compania nu mai are nevoie de acestea în scopul prelucrării, datele cu caracter personal sunt necesare pentru a vă stabili, exercita sau apăra un drept în instanță; (iv) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21, alineatul 1, din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate; (b) se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal pe baza unui interes legitim; (c) să solicite ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate; (d) obține portabilitatea datelor cu caracter personal care vă privesc; (e) depuneți o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor, dacă este cazul.

  • TERMEN DE RETENȚIE

Companiile vor prelucra Datele pentru timpul necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate inițial.În orice caz, următoarele perioade de păstrare se aplică prelucrării Datelor pentru fiecare scop specific:

• Datele colectate în Scopuri Contractuale vor fi păstrate pe durata contractului și apoi timp de 10 ani de la încetarea acestuia pentru a-și exercita/apăra un drept al Companiei, atât în ​​instanță, cât și în exterior, în cazul în care ar trebui să apară o reclamație în legătură cu contract ;

• Datele colectate în scopuri legale vor fi păstrate în conformitate cu termenele de prescripție specifice definite de lege;

• Datele colectate în scopuri de marketing ale companiei, în scopuri de profilare și pentru interes legitim pentru scopuri de profilare vor fi păstrate timp de 7 ani de la ultimul contact pe care îl avem cu dvs. (de exemplu, ultima achiziție, ultimul buletin informativ deschis)

• Datele colectate pentru interes legitim în scopuri comerciale vor fi păstrate timp de 10 ani din momentul colectării lor.

  • ACTUALIZĂRI

Această politică de confidențialitate va intra în vigoare de la data indicată în titlu. Cu toate acestea, Companiile pot modifica și/sau integra această Politică de confidențialitate, de asemenea, ca urmare a modificărilor și/sau integrării ulterioare la Regulamentul european de confidențialitate. Actualizările și modificările vor fi notificate în prealabil și, în orice caz, veți putea întotdeauna să vizualizați Politica de confidențialitate actualizată la următorul link Politica de confidențialitate.

Dacă aveți îndoieli, întrebări sau reclamații cu privire la colectarea și prelucrarea Datelor dvs., puteți contacta Companiile prin secțiunea de contacte de pe Site.

.